odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017

Bloger nie odliczy podatku VAT

Podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od zakupów służących prowadzeniu bloga, z uwagi na brak obiektywnego kryterium, które pozwoliłoby na odróżnienie wydatków w postaci m.in. odzieży, biżuterii, kosmetyków od wydatków ponoszonych w celach prywatnych (osobistych), a więc niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prowadzenie bloga a odliczenie VAT
rys. Prowadzenie bloga a odliczenie VAT


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Osoba fizyczna planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez założenie internetowego bloga o szeroko rozumianej tematyce kosmetycznej i modowej. Planowana jest także rejestracja dla celów VAT. Wnioskodawca wskazał, że w ramach bloga będzie publikować w szczególności artykuły informacyjne, testy i recenzje takich produktów, jak odzież, biżuteria, a także kosmetyki. Będzie on także umieszczać wpisy prezentujące jego własne stylizacje i kreacje ubraniowe oraz eksponujące modne dodatki galanteryjne. Wpisy będą uzupełniane treściami multimedialnymi w postaci zdjęć, grafik, filmów.

Wnioskodawca przewiduje uzyskiwanie przychodów za pośrednictwem bloga m.in. w związku z dzierżawą powierzchni reklamowej (poprzez udostępnienie miejsca na stronie internetowej bloga).

Od organu podatkowego wnioskodawca oczekiwał potwierdzenia, że będzie miał prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z prowadzeniem bloga.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy stanowisko przedstawione we wniosku o interpretację uznał za nieprawidłowe. Wskazał, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością, przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży lub też są niezbędne do wytworzenia towarów bądź wykonania usług będących przedmiotem sprzedaży. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi, wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami.

Organ wskazał, że w kwestii uprawnienia do odliczenia w pełnej wysokości od podatku należnego podatku naliczonego w związku z dokonywanym przez blogera zakupem towarów w postaci odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków, poczynionych w celu prowadzenia bloga należy w pierwszej kolejności zbadać czy związek tych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi jest bezsporny i oczywisty. Związek ten, zdaniem organu, w rozpatrywanej sprawie nie zachodzi.

Organ zwrócił uwagę, że istnieje grupa wydatków (wydatki osobiste), które ponoszą osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też takiej działalności nie prowadzą. Zakupy towarów w postaci odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków są generalnie wydatkami związanymi z faktem funkcjonowania osoby w życiu społecznym. Każdy, niezależnie od tego, jaki wykonuje zawód, dokonuje zakupu tego typu towarów. Dlatego też zakupy tych towarów stanowią zaspokojenie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby. Ponadto wnioskodawca wskazał, że nie planuje ich dalszej odsprzedaży, zatem należy uznać, że będzie je wykorzystywał do celów osobistych. Sam fakt nabywania ich celem wykorzystania do tworzenia własnych stylizacji ubraniowych, kosmetycznych, jak również obejmujących modne dodatki galanteryjne, a następnie udostępnienie na blogu wpisów obejmujących fotografie stworzonych stylizacji jest, w ocenie organu, przesłanką niewystarczającą, aby nabycia te powiązać z konkretnymi transakcjami rodzącymi obowiązek podatkowy w VAT, nawet jeśli skutkować to będzie wzrostem rozpoznawalności bloga. Tym samym wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu wskazanych we wniosku towarów.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPP1.4512.657.2016.2.KJ)

 Komentarz redakcji 

Omawiana interpretacja dowodzi, że organ podatkowy może zakwestionować odliczenie VAT od towarów nabytych na potrzeby prowadzenia bloga z uwagi na brak bezpośredniego powiązania z czynnościami opodatkowanymi. Podobny wniosek płynie z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2016 r., nr ITPP2/4512-85/16/AK.

Należy wskazać, że w przypadku zakupów wykazujących ściślejszy związek z czynnościami opodatkowanymi, co do zasady, nie powinno być przeszkód w odliczeniu VAT.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60