odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Poradnik VAT nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Prawo do odliczenia VAT od zakupu wiązanek okolicznościowych

Czy możemy odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup wiązanki pogrzebowej związanej ze śmiercią naszego pracownika?

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wyżej przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarem i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest zatem istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

W interpretacji indywidualnej z dnia 26 czerwca 2014 r., nr ITPP1/443-423/14/DM Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził stanowisko podatnika, co do możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na zakup m.in. wieńców pogrzebowych, umieszczania nekrologów w prasie związanych ze śmiercią pracownika (byłego pracownika) czy najbliższej rodziny pracownika. Podatnik w stanie faktycznym sprawy wskazał, że zakup nekrologu, wieńca pogrzebowego w związku ze śmiercią np. pracownika, byłego pracownika należy traktować jako czynność związaną pośrednio z działalnością opodatkowaną. Jego zdaniem takie działania są wyrazem szacunku oraz uznania, co z kolei przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy oraz sprawniejszej realizacji celów biznesowych firmy.

Analogicznie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 19 grudnia 2013 r., nr IPTPB3/423-359/13-4/GG.

Odmienne stanowisko zaprezentował jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 1 września 2014 r., nr IPPP1/443-576/14-4/AS oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2015 r., nr ILPP1/4512-1-295/15-4/MD.

W tym zakresie Dyrektor IS w Warszawie stwierdził, że: "(...) każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanymi w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i racjonalnością działania podmiotu. W sprawie nie zostało wykazane, aby wydatki ponoszone w przypadku śmierci wskazanych osób - miały wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości i przyczyniały się do generowania obrotu. (...)

W analizowanej sprawie opisane wydatki mają bezpośredni i jednoznaczny związek z czynnościami niepodlegającymi VAT, zatem w takim przypadku brak jest możliwości doszukiwania się ich pośredniego wpływu na prowadzoną działalność opodatkowaną. Taki związek jest zbyt mało konkretny w porównaniu do jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu.

Tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach pogrzebowych pracownika, (...) z uwagi na brak związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. (....)"

W świetle powyższego należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego z tytułu poniesionych przez podatnika wydatków na zakup wieńca pogrzebowego w związku ze śmiercią pracownika może zostać przez organ podatkowy zakwestionowane.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60