odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Poradnik VAT nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Moment odliczenia VAT z faktury za media

W dniu 10 lipca 2017 r. podatnik otrzymał fakturę za media, wystawioną 30 czerwca z terminem płatności do 28 lipca 2017 r. Czy w przypadku gdy należność zostanie zapłacona w dniu 24 lipca (przed dniem złożenia deklaracji VAT za czerwiec), można ująć VAT naliczony z tej faktury w deklaracji VAT-7 za czerwiec?

Moment odliczenia VAT z faktury za media
rys. Moment odliczenia VAT z faktury za media

Jednym z warunków skorzystania przez nabywcę z prawa do odliczenia podatku jest powstanie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego z tytułu wykonanej czynności, od zakupu której nabywca chce odliczyć VAT naliczony. Obowiązek podatkowy od sprzedaży mediów powstaje - zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT - zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Należy jednak pamiętać o zastrzeżeniu określonym w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

To z kolei oznacza, że choć wystawienie faktury w danym miesiącu (kwartale) zrodzi obowiązek podatkowy u dostawcy mediów, to jednak nabywca, który zamierza odliczyć VAT z tytułu nabycia mediów, musi tego dokonać w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę. Nie zawsze zatem okresem, w którym nabywca będzie mógł odliczyć VAT z faktury za media będzie okres, w którym po stronie dostawcy mediów powstał obowiązek podatkowy w VAT.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnik nie ma zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury za media w deklaracji za czerwiec 2017 r., ze względu na fakt, że nie spełnia warunku określonego w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy. Najwcześniejszym momentem, w którym podatnik nabył prawo do odliczenia VAT naliczonego jest lipiec 2017 r.

Reasumując

Niezależnie od tego, że nabywca uregulował należność za media kilka dni przed terminem płatności i jeszcze przed złożeniem deklaracji VAT za czerwiec, będzie miał prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury otrzymanej w lipcu najwcześniej w rozliczeniu za lipiec 2017 r.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60