odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014

Zapłata gotówką za fakturę VAT RR a odliczenie VAT

Planuję rozpocząć współpracę z rolnikiem ryczałtowym. Czy za fakturę VAT RR mogę płacić gotówką i odliczać VAT?

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Wynosi ona obecnie 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych, pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Wynika to z art. 115 ustawy o VAT.

W praktyce współpraca, o której mowa w pytaniu, będzie polegała m.in. na tym, że Czytelnik jako zarejestrowany i czynny podatnik VAT, nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawiać będzie w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą ich nabycie, oznaczoną jako "Faktura VAT RR". Oryginał faktury natomiast przekaże dostawcy (rolnikowi). Nabywca produktów rolnych (Czytelnik) powinien doliczyć do ich ceny netto 7% zryczałtowany zwrot podatku VAT.


Wzór faktury VAT RR dostępny jest na stronie internetowej naszego Wydawnictwa: www.druki.gofin.pl.


Należy wskazać, że zwrot podatku określony w fakturze VAT RR zwiększa u nabywcy kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty. Jest to możliwe pod warunkiem, że:

1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności,

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Z powyższego wynika, że zapłata gotówką za fakturę VAT RR pozbawia możliwości zwiększenia VAT naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu.

Zatem, jeżeli Czytelnik zapłaci gotówką za fakturę VAT RR, wówczas nie będzie mógł odliczyć wynikającego z niej VAT.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60