odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015

Odliczenie VAT przez podatnika rozliczającego się za okresy kwartalne

Rozliczam VAT kwartalnie. W grudniu 2014 r. znalazłem fakturę zakupu towaru z kwietnia 2014 r. (data wpływu kwiecień 2014 r.). Czy prawidłowo odliczyłem wynikający z niej VAT w deklaracji za IV kw. 2014 r.?

TAK. Podatnik, co do zasady, niezależnie od tego, czy rozlicza się z tytułu VAT za okresy miesięczne, czy też kwartalne, ma trzy okresy rozliczeniowe na skorzystanie z prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktur z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Przy czym odliczenie może być dokonane nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Natomiast jeżeli podatnik nie dokonał tego odliczenia w wymienionym terminie, może to zrobić w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Kwestie te szczegółowo reguluje art. 86 ust. 10b i ust. 11 ustawy o VAT.

Jak wynika z art. 86 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianym przypadku okresem rozliczeniowym dla Czytelnika jest kwartał. Zatem najwcześniejszym okresem, w którym Czytelnik mógł dokonać odliczenia VAT z faktury, o której mowa w pytaniu (zakładając spełnienie warunków ustawowych do tego odliczenia), był II kwartał 2014 r.

W związku z tym, że Czytelnik nie skorzystał z odliczenia w powyższym terminie, mógł tego dokonać w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, czyli za III bądź za IV kwartał 2014 r.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60