odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Poradnik VAT nr 14 (422) z dnia 20.07.2016

Odliczenie VAT od wydatków poniesionych na pojazdy demonstracyjne

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wykazanej na fakturze. Jeśli jednak pojazdy te wykorzystywane są przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej, to związane z nimi wydatki podlegają odliczeniu w pełnej wysokości.

W art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT zostały ustanowione dwa warunki, które łącznie muszą być spełnione, aby podatnikowi w stosunku do tego typu samochodów przysługiwało prawo do odliczenia VAT w 100%, tj.:

  • sposób wykorzystania ww. pojazdów (zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania) wyklucza ich użycie do celów prywatnych,
     
  • wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.
Aktywne druki i formularze Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT dostępna jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (jak również składania informacji VAT-26) nie dotyczy pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

a) odsprzedaży,

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Na tym tle powstały wątpliwości, czy prawo do pełnego odliczenia przysługuje w przypadku nabycia samochodów (jak i wydatków poniesionych na ich używanie), które są przeznaczone do dalszej odsprzedaży, jeśli przed ich faktyczną dostawą będą one zarejestrowane i wykorzystywane jako samochody demonstracyjne.

Kwestia ta była przedmiotem rozważań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który w wyroku z dnia 4 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 199/16 (orzeczenie nieprawomocne) orzekł, że:

Podatnik ma prawo do pełnego odliczania VAT od wydatków poniesionych na samochody demonstracyjne, pod warunkiem złożenia do urzędu skarbowego na druku VAT-26 informacji o wykorzystywaniu ich wyłącznie do celów firmowych, ustalenia zasad ich używania oraz prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów.

Sąd podzielił stanowisko organu podatkowego, iż samochody demonstracyjne, pomimo że nie utraciły charakteru towarów handlowych, nie są przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, skoro służą w okresie ich użytkowania do prezentowania towaru. Użycie w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT wyrazu "wyłącznie" podkreśla, że do zwolnienia z prowadzenia ewidencji nie wystarczy, iż samochód przeznaczony jest do odsprzedaży i sprzedaż tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika. Samochód ten nie może być wykorzystywany, nawet przejściowo, do żadnych innych celów.

Zdaniem Sądu, fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany zawsze w kategoriach obiektywnych. Samochody demonstracyjne z samej definicji nie są wyłącznie przeznaczone do odsprzedaży, dlatego też nie znajdzie zastosowania przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60