odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Poradnik VAT nr 17 (449) z dnia 10.09.2017

Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR

Czy przy odliczaniu zryczałtowanego zwrotu podatku z faktury VAT RR można stosować ogólne zasady odliczania VAT?

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika VAT, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych VAT. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Nabywca dla udokumentowania takiej transakcji wystawia fakturę oznaczoną jako "Faktura VAT RR". Wystawia się ją w dwóch egzemplarzach i oryginał przekazuje dostawcy (rolnikowi). Dokument ten powinien zawierać dane wskazane w art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Ponadto, na fakturze VAT RR wykazać należy kwotę zryczałtowanego podatku w wysokości 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku (art. 115 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 3 ustawy o VAT).

Faktura ta dla jej wystawcy stanowi podstawę do odliczenia wykazanego w niej podatku. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty.

Warunkiem odliczenia - zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT - jest, aby:

1) nabycie produktów rolnych było związane z dostawą opodatkowaną;

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostały podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Zatem z powyższego wynika, iż ogólna zasada dokonywania odliczenia VAT, określona w art. 86 ust. 10, 10b i 11 tej ustawy nie ma w tym przypadku zastosowania. Odliczenie VAT naliczonego przez wystawcę faktury VAT RR następuje w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zapłaty rolnikowi ryczałtowemu należności z tejże faktury VAT RR, a nie w rozliczeniu za okres jej wystawienia.

Reasumując

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, przy spełnieniu warunków określonych w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT. Nie mają tu zastosowania ogólne zasady odliczania podatku naliczonego.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60