odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Poradnik VAT nr 14 (374) z dnia 20.07.2014

Odliczenie VAT w przypadku faktury korygującej błędną nazwę nabywcy

W marcu 2014 r. otrzymaliśmy towar i fakturę zakupu zawierającą błędną nazwę nabywcy (wpisano dane innego kontrahenta). W kwietniu dotarła do nas faktura korygująca. Kiedy odliczyć VAT od takiego zakupu? Czy można odliczyć VAT w kwietniu, maju bądź czerwcu?

Termin odliczenia podatku naliczonego uzależniony jest od spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, odliczenie może nastąpić nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy towaru czy wykonawcy usługi powstał obowiązek podatkowy. Po drugie odliczenia można dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu faktura otrzymana przez podatnika zawierała błąd w nazwie nabywcy i kontrahent wystawił fakturę korygującą, w oparciu o przepis art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Przypomnijmy, że faktura korygująca zawierać powinna następujące elementy:

1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA",

2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia,

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, czyli: datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile data ta jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą.

Należy pamiętać, że w fakturze korygującej konieczne będzie także podanie przyczyny korekty.

art. 88 ust. 3a ustawy o VAT wskazano przypadki, w których błędy w fakturach uniemożliwiają podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego. W przepisie tym nie wymieniono sytuacji, o jakiej mowa w pytaniu. Poza tym nie ulega wątpliwości, że dostawa towaru miała miejsce w marcu. Oznacza to, że podatnik nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej faktury już w marcu, ponieważ w tym właśnie miesiącu powstał obowiązek podatkowy w VAT po stronie dostawcy. Jeżeli z prawa tego nie skorzystał w rozliczeniu za marzec, mógł je zrealizować w deklaracjach za kwiecień bądź maj 2014 r.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60