odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014

Odliczenie VAT przez rolnika zarejestrowanego na VAT

Jestem rolnikiem ryczałtowym. Chciałbym od 1 września br. zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Czy będę mógł odliczyć VAT od zakupów dokonanych sprzed rejestracji (sprzęt rolniczy)? Maszyny o wartości powyżej 15.000 zł zakupiłem w 2012 r. i 2013 r., natomiast w listopadzie 2013 r. zakupiłem sprzęt o wartości poniżej 15.000 zł.

Odliczenie VAT przez rolnika zarejestrowanego na VAT
rys. Odliczenie VAT przez rolnika zarejestrowanego na VAT

Rolnik ryczałtowy, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Jednak, zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy ma prawo do rezygnacji z tego zwolnienia, pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Rolnik, który zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego i zdecydował się rozliczać podatek VAT na zasadach ogólnych, ma m.in. prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT.

W sytuacji wskazanej w pytaniu w momencie zakupu przedmiotowych środków trwałych Czytelnik posiadał status rolnika ryczałtowego zwolnionego od podatku VAT, w związku z czym nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wskazane w pytaniu zakupy.

Jednak z uwagi na fakt, iż od 1 września 2014 r. Czytelnik zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i wykorzystywać omawiany sprzęt (środki trwałe) do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, będzie miał możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi nabycia przedmiotowych środków trwałych w oparciu o art. 91 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 91 ust. 1-7 ustawy o VAT, istnieje możliwość korekty odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu od nabytych maszyn rolniczych, gdyż będą one służyć czynnościom opodatkowanym VAT od dnia rejestracji Czytelnika jako czynnego podatnika VAT.

Zatem Czytelnik będzie miał możliwość dokonania korekty podatku naliczonego dotyczącego nabytych w 2012 r. i 2013 r. środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15.000 zł - przy uwzględnianiu art. 91 ust. 7a ustawy o VAT. Korekty tej dokona w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. Jeżeli Czytelnik będzie rozliczał się miesięcznie, to korekty dokona w deklaracji VAT-7 za styczeń 2015 r. Korekta ta będzie w wysokości 1/5 kwot podatku naliczonego przy nabyciu tych środków trwałych za każdy rok, w którym przedmiotowe środki trwałe będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Natomiast w przypadku środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, okres korekty wynosi 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania. Wynika to z art. 91 ust. 7b i 7c ustawy o VAT. Oznacza to, że po upływie 12 miesięcy podatnik nie koryguje nieodliczonego podatku naliczonego. Tak więc w przypadku środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł, zakupionych w listopadzie 2013 r. Czytelnik będzie miał prawo do skorygowania nieodliczonego podatku VAT w deklaracji za wrzesień (czyli za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia).

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60