odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015

Termin odliczenia VAT od zaliczki

W dniu 3 sierpnia 2015 r. na podstawie faktury wystawionej w dniu 29 lipca 2015 r. dokonałem wpłaty zaliczki na poczet dostawy towaru. Kiedy w tej sytuacji mogę odliczyć VAT?

Termin odliczenia VAT od zaliczki
rys. Termin odliczenia VAT od zaliczki

Fakturę, co do zasady, wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jeżeli natomiast przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty podlegającą opodatkowaniu, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Należy wskazać, że faktury, z pewnymi wyjątkami, które tutaj pominięto, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,

2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Jeżeli chodzi o termin, w jakim możliwe jest odliczenie VAT z wymienionej w pytaniu faktury, trzeba odwołać się do art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W sytuacji wskazanej w pytaniu w odniesieniu do wpłaconej zaliczki obowiązek podatkowy powstał w sierpniu 2015 r. (z chwilą wpłaty zaliczki).

Rozstrzygając, w jakim terminie możliwe jest odliczenie VAT, na uwadze trzeba mieć także art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Z pytania nie wynika, kiedy Czytelnik otrzymał fakturę wymienioną w pytaniu. Jeżeli otrzymał ją w sierpniu br., to odliczenia VAT może dokonać w deklaracji za sierpień br. Spełnione zostały bowiem warunki umożliwiające skorzystanie z prawa do odliczenia określone w art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT (w sierpniu powstał obowiązek podatkowy od zaliczki oraz Czytelnik dysponował fakturą). Jeśli Czytelnik otrzymał fakturę w lipcu br., odliczenie VAT w tym miesiącu nie byłoby możliwe z uwagi na fakt, że od zaliczki obowiązek podatkowy powstał w sierpniu br. Zatem pomimo iż Czytelnik fakturą dysponowałby już w lipcu br., z odliczeniem musiałby się wstrzymać do sierpnia br., tj. miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy od przedmiotowej zaliczki.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60