odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015

Dokument uprawniający do odliczenia VAT

We wrześniu 2015 r. wpłaciłem zaliczkę na zakup samochodu ciężarowego (na podstawie umowy). Do chwili obecnej nie otrzymałem ani faktury zaliczkowej, ani samochodu. Czy mogę odliczyć podatek naliczony od dokonanej wpłaty?

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast kwotę podatku naliczonego, w myśl art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, stanowi zasadniczo suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  • nabycia towarów czy usług,
     
  • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powołanego przepisu wynika, że, co do zasady, podstawą odliczenia VAT są faktury. Istnieją także dokumenty, które są traktowane na równi z fakturami. Chodzi m.in. o dokumenty potwierdzające przejazd autostradą płatną, pod warunkiem, że zawierają one dane wskazane w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

W pytaniu nie mamy do czynienia z żadnym z dokumentów wymienionych w przedstawionych wcześniej przepisach. Czytelnik wprawdzie dokonał wpłaty na poczet dostawy samochodu ciężarowego, nie otrzymał jednak faktury potwierdzającej fakt jej uiszczenia. Reasumując, w przedstawionej sytuacji Czytelnik nie ma możliwości odliczenia VAT.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, mianowicie nie wiadomo kim jest sprzedawca, któremu Czytelnik dokonał wpłaty zaliczki. W przypadku gdyby był nim podatnik sprzedający samochody używane w procedurze marży, wówczas transakcja zostałaby potwierdzona dokumentem, który również nie uprawniałby do odliczenia VAT. Byłoby tak niezależnie od tego, że zakup miałby związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W tej sytuacji nie ma bowiem podatku naliczonego do odliczenia, co wynika ze sposobu dokumentowania takiej transakcji. Jak bowiem stanowi  art. 106e ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT, stanowi marża, faktura powinna zawierać wyłącznie dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-8 i 15-17 ustawy o VAT, a także odpowiednio wyrazy "procedura marży - towary używane".


Druki faktur dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60