odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016

Prawo do odliczenia VAT po podziale spółki

Spółka wydzielona będzie uprawniona do odliczenia VAT z faktur wystawionych na spółkę dzieloną, jeśli prawo do odliczenia powstanie po dniu podziału lub później. Spółka wydzielona będzie także uprawniona do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących "in minus" dotyczących faktur sprzedażowych wystawionych przez spółkę dzieloną przed dniem podziału.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółka we wniosku o interpretację wskazała, że w dniu 1 stycznia 2016 r. nastąpił podział spółki z o.o. (dalej jako: spółka dzielona). Wynikiem podziału było przeniesienie części majątku spółki dzielonej (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na spółkę nowo zawiązaną (dalej jako: spółka wydzielona). Po dniu podziału spółka wydzielona wystawia faktury za usługi telekomunikacyjne związane z kontraktami, które zostały przeniesione w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę wydzieloną w związku z podziałem. Faktury te dokumentują usługi wykonane w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ("rozliczenie minut") oraz abonament za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 stycznia 2016 r.

Po dniu podziału, spółka wydzielona otrzymuje faktury dotyczące zakupów towarów i usług związanych z kontraktami, które zostały przeniesione w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Faktury te dotyczą towarów i usług, które zostały nabyte przed dniem podziału, jak i po tym dniu. Za wszystkie te faktury płatności dokonuje spółka wydzielona.

Dodatkowo po dniu podziału może pojawić się konieczność wystawienia przez spółkę wydzieloną korekt faktur związanych z kontraktami przeniesionymi na spółkę wydzieloną, pierwotnie wystawione przez spółkę dzieloną.

W ocenie spółki, w przypadku podziału przez wydzielenie może dojść do sytuacji, w której w związku z nabywanymi towarami bądź usługami obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał przed dniem wydzielenia, natomiast faktura zostanie otrzymana już po dniu wydzielenia. Podmiotem uprawnionym do odliczenia VAT będzie wówczas spółka wydzielona. Również podmiotem uprawnionym do wystawienia korekt (po dniu podziału) oraz do zmniejszenia podstawy opodatkowania w związku z nimi będzie spółka wydzielona (jeżeli potwierdzanie odbioru korekty zostanie otrzymane po dniu podziału, chyba że nie ma takiego obowiązku). Analogicznie podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur korygujących (przed dniem podziału) oraz do zmniejszenia podstawy opodatkowania w związku z tymi fakturami będzie spółka dzielona (jeżeli potwierdzenie odbioru korekty zostanie otrzymane przed dniem podziału, chyba że nie ma takiego obowiązku).


ODPOWIEDŹ IZBY SKARBOWEJ:

Organ interpretujący wyjaśnił, że w sytuacji gdy prawo do odliczenia VAT dotyczącego działalności spółki dzielonej (zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeniesionej na spółkę wydzieloną) powstanie w dniu podziału lub później, podmiotem uprawnionym do odliczania VAT będzie wyłącznie spółka wydzielona: po pierwsze z faktur wystawionych na spółkę dzieloną przed dniem podziału i otrzymanych przez spółkę wydzieloną w dniu podziału lub później oraz po drugie z faktur wystawionych na spółkę wydzieloną w dniu podziału lub późnej i otrzymanych przez spółkę wydzieloną.

Spółka wydzielona będzie także uprawniona do wystawienia i rozliczania faktur korygujących in minus (a w konsekwencji do zmniejszenia podstawy opodatkowania), dotyczących faktur sprzedażowych wystawionych przez spółkę dzieloną przed dniem podziału, a związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa przeniesioną na spółkę wydzieloną, niezależnie od tego, jaka będzie przyczyna korekty.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 lipca 2016 r., nr ILPP2/4512-1-279/16-7/SJ)

 Komentarz redakcji 
Zagadnienie sukcesji podatkowej regulują przepisy zawarte w art. 93-93e Ordynacji podatkowej. Z przepisów tych wynika, że w przypadku podziału osoby prawnej następuje sukcesja jej praw i obowiązków. Zakres sukcesji związany jest z przydzielonymi w planie podziału składnikami majątku. Warunkiem sukcesji jest, aby majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Dlatego organ podatkowy słusznie uznał, że spółka wydzielona ma prawo do odliczenia VAT, niezależne od tego, czy faktury zostały wystawione przed dniem wydzielenia, czy też w dniu wydzielenia lub później. Podmiotem zobowiązanym do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych przez spółkę dzieloną, a związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa przeniesionego do spółki wydzielonej (niezależnie od przyczyn korekty), w dniu lub po dniu podziału będzie spółka wydzielona.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60