odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Poradnik VAT nr 1 (409) z dnia 10.01.2016

Odliczenie podatku VAT z decyzji celnej

Stosujemy procedurę uproszczoną przy imporcie towarów. Błędnie naliczyliśmy podstawę opodatkowania i urząd celny wydał decyzję o zmianie wysokości podatku VAT. Dokonaliśmy zapłaty różnicy podatku wynikającej z decyzji. Czy mamy prawo do odliczenia VAT od tej wpłaty?

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o VAT, organ celny może określić kwotę podatku z tytułu importu towarów w decyzji dotyczącej należności celnych, jeśli stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo.

Podatnik może również sam zwrócić się do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości (art. 33 ust. 3 ustawy).

Podatnik, który otrzymał decyzję naczelnika urzędu celnego – jak wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy – jest zobowiązany do wpłaty różnicy między podatkiem wynikającym z tej decyzji a podatkiem wykazanym przez podatnika w zgłoszeniu celnym i rozliczonym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a. Termin zapłaty tego podatku wynosi 10 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji.

Uiszczona przez podatnika różnica podatku stanowi kwotę podatku naliczonego. Art. 86 ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT określa bowiem, że kwotę podatku naliczonego stanowi różnica podatku, o której mowa m.in. w art. 37.

Jednak prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w takim przypadku w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję a jego obniżenie następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji (art. 86 ust. 10d pkt 2 ustawy). Aby dokonać obniżenia, podatnik musi uregulować więc różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji a kwotą wykazaną w zgłoszeniu celnym i deklaracji podatkowej.

W związku z otrzymaniem decyzji o zmianie wysokości podatku należnego od importu towarów, podatnik może dokonać odliczenia uiszczonej różnicy podatku w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał tę decyzję, pod warunkiem, że dokonał jej zapłaty.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60