odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016

Parkowanie pojazdu pod domem wyklucza 100% odliczenie VAT

Dopuszczenie możliwości parkowania pojazdu w okolicy miejsca zamieszkania pracownika powoduje, że wprowadzone w umowach powierzenia zasady korzystania z samochodów nie wykluczają prywatnego użytku tych pojazdów przez pracowników. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2016 r., nr IBPP2/4512-211/16/WN.

Parkowanie pojazdu w okolicy miejsca zamieszkania wyklucza 100% odliczenie VAT
rys. Parkowanie pojazdu w okolicy miejsca zamieszkania wyklucza 100% odliczenie VAT

Podatnik (spółka) we wniosku o interpretację wskazał, że do działalności gospodarczej użytkuje samochody, których używają pracownicy do wykonywania obowiązków służbowych w oparciu o zawierane umowy powierzenia mienia. Określono w nich, że samochód służy wyłącznie do celów służbowych, jak również zabroniono wykorzystywania pojazdów w celach prywatnych. Ponadto podatnik, ze względu na charakter pracy, dopuszcza możliwość parkowania pojazdu w okolicy miejsca zamieszkania pracownika. Spółka planuje także rozszerzenie działalności o wynajem samochodów. Najem będzie dokonywany na rzecz pracowników, jak i osób trzecich na zasadach rynkowych określonych w cenniku, które w stosunku do pracowników będą spełniały wymogi wskazane w art. 32 ustawy o VAT. Zdaniem spółki ma ona prawo do odliczania 100% VAT od wydatków związanych z tymi samochodami.

Organ interpretujący uznał stanowisko to za nieprawidłowe. Jak wyjaśnił, posiadane przez podatnika samochody będą wykorzystywane do wykonywania przez pracowników obowiązków służbowych, jednak garażowanie ich w miejscu zamieszkania pracowników nie wyklucza ich użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ponadto organ podatkowy wyjaśnił, że planowany przez spółkę odpłatny najem samochodów nie będzie mieć wpływu na uznanie tych pojazdów za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, z uwagi na różnorodny sposób korzystania z nich. Również wypełnianie ewidencji przebiegu pojazdów za czas najmu komercyjnego nie będzie można przyjąć za spełnienie wymogów określonych w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy i uznanie pojazdów za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, bowiem samo prowadzenie tej ewidencji nie stanowi wystarczającej przesłanki do takiego uznania.

W związku z tym spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% kwoty VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z używaniem pojazdów.

Warto w tym miejscu wskazać na wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 września 2015 r., sygn. akt I SA/Po 410/15 (orzeczenie nieprawomocne), w którym Sąd uznał, że parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania pracownika nie oznacza automatycznie, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60