odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Odliczenie VAT od nabycia usług reklamowych

Otrzymałem fakturę za przeprowadzenie kampanii reklamowej mojej firmy na wartość netto 8.500 zł i podatek VAT 1.955 zł. Czy nie ma przeszkód do odliczenia VAT z takiej faktury? Nadmieniam, że prowadzę działalność w całości opodatkowaną VAT.

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT. Kwotę VAT stanowi natomiast suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Mówi o tym art. 86 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Z powołanego przepisu wynika, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wyłącza on zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych z VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z taką sytuacją nie mamy jednak do czynienia w omawianym przypadku. Z pytania bowiem wynika, że zakup ma związek z działalnością opodatkowaną VAT. Oznacza to, że Czytelnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup, o którym mowa w pytaniu.

Należy nadmienić, że istnieją przypadki, kiedy pomimo istnienia związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi odliczenie podatnikowi nie przysługuje. Zostały one określone w art. 88 ustawy o VAT (patrz ramka).

W przepisie tym nie wymienia się jednak przypadku otrzymania faktury zakupu usługi przeprowadzenia kampanii reklamowej jako pozbawiającego prawa podatnika do odliczenia.

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy:
1) sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący;
2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
3) wystawione faktury lub dokumenty celne:
a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 5883 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
4) faktury wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
5) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60