odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Poradnik VAT nr 5 (437) z dnia 10.03.2017

Czy bilet PKP uprawnia do odliczenia VAT?

W prowadzonej działalności gospodarczej ponosimy wydatki na bilety PKP dokumentujące przejazdy naszych pracowników w ramach podróży służbowych. Czy możemy odliczyć VAT od biletu internetowego PKP, na którym jest adnotacja, że nie jest on fakturą VAT?

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim nabywane przez niego towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeśli zatem poniesione przez podatnika wydatki z tytułu podróży służbowych związane są z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, to ma on prawo do odliczenia VAT od tych zakupów.

Podstawowym dokumentem uprawniającym do odliczenia VAT jest zasadniczo faktura. Za fakturę mogą być uznawane również bilety PKP jeśli spełniają one wymogi określone w § 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie faktur. W myśl tego przepisu faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:

 • numer i datę wystawienia,
   
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
   
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
   
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
   
 • kwotę podatku,
   
 • kwotę należności ogółem.

Jeśli zatem zakup biletu PKP związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT i bilet ten spełnia ww. wymienione warunki, to stanowi on podstawę do odliczenia VAT.

Reasumując

Jeżeli bilety PKP dokumentujące poniesione wydatki z tytułu podróży służbowej będą zawierały elementy wymienione w rozporządzeniu w sprawie faktur, to podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT naliczonego z nich wynikającego. W przeciwnym wypadku prawo takie nie przysługuje. Wówczas w celu skorzystania z prawa do odliczenia należy zwrócić się z prośbą do sprzedawcy o wystawienie faktury dokumentującej odbytą podróż.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60