odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017

Odliczenie VAT na podstawie duplikatu faktury

W dniu 31 grudnia 2016 r. dokonaliśmy zakupu towaru, co zostało udokumentowane wystawieniem faktury w dniu 13 stycznia 2017 r. Ponieważ faktura ta do nas nie dotarła, zwróciliśmy się do sprzedawcy o wystawienie duplikatu. W dniu 6 marca 2017 r. sprzedawca wystawił duplikat faktury pierwotnej i w tym samym dniu go otrzymaliśmy. W jakim miesiącu, w tej sytuacji, możemy odliczyć VAT?

Odliczenie VAT na podstawie duplikatu faktury
rys. Odliczenie VAT na podstawie duplikatu faktury

Podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego stanowi natomiast suma kwot podatku wynikających m.in. z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Mówi o tym art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Z powołanego przepisu wynika, że dokumentem, na podstawie którego podatnik może zrealizować przysługujące mu prawo do odliczenia VAT, jest zasadniczo faktura. Na równi z fakturą traktowany jest duplikat, który jest ponownie wystawioną fakturą, zawierający dane zawarte w fakturze pierwotnej, która uległa zniszczeniu lub zagubieniu. Kwestie dotyczące wystawiania duplikatów uregulowane zostały w art. 106l ustawy o VAT.

Przepisy nie określają w sposób szczególny terminu odliczania VAT z duplikatów faktur. Należy zatem stosować zasadę ogólną. Mianowicie prawo do odliczenia przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym z tytułu danej transakcji powstał obowiązek podatkowy u sprzedającego. Prawo to nie może być jednak zrealizowane wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę potwierdzającą zakup. Przy czym, jeżeli podatnik nie dokona odliczenia w tym terminie, może to uczynić w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Wynika to z art. 86 ust. 10, 10b i 11 ustawy o VAT.

Trzeba wskazać, że termin odliczenia VAT z duplikatu faktury zależy od tego, czy pierwotna faktura zakupu wcześniej dotarła do adresata i następnie zaginęła bądź uległa zniszczeniu, czy też w ogóle do niego nie dotarła. W razie gdy nabywca towaru lub usługi dokonał odliczenia VAT z otrzymanej faktury, która następnie zaginęła, wówczas duplikat stanowi wyłącznie potwierdzenie prawa do tego odliczenia. Data otrzymania duplikatu w tym przypadku pozostaje bez znaczenia.

Natomiast gdy pierwotna faktura nie dotarła do nabywcy, tak jak ma to miejsce w przypadku Czytelników, duplikat traktowany jest jak oryginał faktury. Prawo do odliczenia VAT przysługuje wówczas w terminie wskazanym w art. 86 ust. 10, 10b i 11 ustawy o VAT.

Reasumując, w przypadku gdy pierwotna faktura zakupu nie dotarła do Czytelników i w związku z tym nie odliczyli oni podatku VAT, podstawą odliczenia będzie otrzymany duplikat faktury. Prawo do odliczenia przysługuje Czytelnikom w rozliczeniu za okres, w którym otrzymali duplikat, tj. w marcu 2017 r. lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60