odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Forma przechowywania faktur a prawo do odliczenia VAT

Przepisy w zakresie VAT nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna) ani od formy, w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 października 2017 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.524.2017.2.KT.

Z wnioskiem do organu podatkowego zwrócił się podatnik (spółka z o.o.), który z uwagi na koszty archiwizacji faktur planuje zrezygnować z ich przechowywania w wersji papierowej. Mianowicie planuje je archiwizować i przechowywać wyłącznie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie archiwizacji, natomiast wersje papierowe będą niszczone po wprowadzeniu ich do systemu.

Od organu podatkowego spółka oczekiwała potwierdzenia, że jeżeli otrzymane przez nią faktury w wersji papierowej będą przechowywane w formie elektronicznej w ramach planowanego przez nią sposobu archiwizacji, to będzie miała ona prawo do odliczenia VAT niezależnie od faktu, że pierwotne faktury zostaną zniszczone.

Organ podatkowy przypomniał, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym, aby odliczyć kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju, konieczne jest, aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju.

Dyrektor KIS stwierdził, że faktury zakupu przechowywane przez spółkę w formie elektronicznej w ramach proponowanej przez nią procedury archiwizacji, zapewniającej autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur będą potwierdzały prawo spółki do odliczenia VAT. Prawo to będzie przysługiwało z uwagi na fakt, że nabyte towary i usługi udokumentowane otrzymywanymi fakturami będą służyć czynnościom opodatkowanym VAT w Polsce (według odpowiedniej stawki VAT) lub opodatkowanym poza terytorium kraju, wykonywanym przez spółkę (tj. czynnościom, w odniesieniu do których spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT).

W konsekwencji, zdaniem organu podatkowego, fakt zutylizowania papierowych wersji faktur, które zostaną objęte opisanym przez spółkę systemem archiwizacji, nie będzie miał negatywnego wpływu na możliwość odliczenia podatku VAT z nich wynikającego.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60