odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017

VAT z paragonu za przejazd autostradą

Posiadamy auta, od których odliczamy 100% VAT. Kierowcy jeżdżą m.in. polskimi autostradami i przedkładają paragony za przejazd. Czy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT na podstawie tych paragonów? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1128816)

Podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur otrzymanych przez niego w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stanowi o tym art. 86 ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Podatnik VAT ma prawo do odliczenia 50% kwoty VAT od wydatków związanych z używaniem do działalności samochodu osobowego. Odliczenie 100% VAT możliwe jest tylko wówczas, gdy pojazd służy wyłącznie celom firmowym, co powinno być zasadniczo potwierdzone prowadzoną w tym celu ewidencją przebiegu pojazdu (art. 86a ustawy o VAT).

Podstawą odliczenia VAT jest zasadniczo faktura, przez którą w świetle art. 2 pkt 31 ustawy o VAT rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na tej podstawie.

Należy wskazać, że na równi z fakturami traktuje się m.in. dokumenty potwierdzające przejazd autostradą płatną, pod warunkiem że zawierają one dane wskazane w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485). Omawiany dokument powinien zawierać następujące dane:

 • numer i datę wystawienia,
   
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
   
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
   
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
   
 • kwotę podatku,
   
 • kwotę należności ogółem.

Zatem jeżeli paragony, którymi dysponuje uczestnik forum, zawierają dane, o których była mowa, to ma on prawo do odliczenia 100% zawartego w nich VAT.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową,
3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60