odliczenia VAT, odliczenie podatku VAT, VAT naliczony
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014

W jakim terminie możliwe jest dokonanie odliczenia VAT?

W sytuacji gdy podatnik otrzyma fakturę dokumentującą wykonanie usługi/dostawę towarów po okresie powstania prawa do odliczenia VAT wyznaczonym przez obowiązek podatkowy oraz po upływie dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych - to ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, odpowiednio w okresie, w którym otrzymano fakturę lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Podatnik (spółka akcyjna) prowadzi działalność gospodarczą specjalizującą się w produkcji, przetwarzaniu i sprzedaży towarów sztucznych. Spółka ma problem związany z terminem odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy otrzyma fakturę po okresie powstania prawa do odliczenia VAT wyznaczonym przez obowiązek podatkowy oraz po dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Zdaniem podatnika ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktur lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznając stanowisko przedstawione we wniosku o interpretację za prawidłowe przypomniał, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Termin odliczenia podatku naliczonego reguluje art. 86 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Natomiast jeżeli podatnik nie odliczy VAT w tym terminie, może tego dokonać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

Organ ponadto wskazał, że w przypadku, gdy podatnik (spółka) nie dokona obniżenia podatku naliczonego we wspomnianych okresach rozliczeniowych, to ma on prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego go przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do tego obniżenia. Jest to jednak możliwe nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lipca 2014 r., nr IPPP1/443-529/14-2/AS)

Komentarz redakcji
Poruszony w interpretacji temat dowodzi, że podatnicy mają wątpliwości co do terminu, w którym mogą skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku faktur otrzymywanych z opóźnieniem. Omawiana interpretacja potwierdza, iż podatnik na realizację swojego uprawnienia ma, co do zasady, trzy okresy rozliczeniowe. Przy czym "dwa kolejne okresy rozliczeniowe", w których można odliczać VAT, liczy się od daty otrzymania faktury. Takie stanowisko potwierdzają także inne organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2014 r., nr ITPP2/443-1367/13/AK.

www.OdliczeniaVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60